Porovnání pro seniory

Porovnání zařízení sloužících k pomoci seniorovi v život ohrožující situaci (ICE)

Na trhu je v dnešní době přehršle produktů a běží mnoho projektů, které si kladou za cíl pomoci seniorovi v nouzi.

Nabídek je mnoho a firem i neziskových organizací, které se tomuto tématu věnují, jsou desítky.

Jaké druhy zařízení jsou v ČR dostupné?

Jak vybrat vhodné zařízení pro konkrétního seniora?

Jak daná zařízení fungují a kdy je mohu použít?

Toto jsou jen některé otázky, na které se pokusíme v našem srovnání odpovědět.

Porovnání zařízení dle typu

Dle typu produktu/služby dělíme zařízení na aktivní a pasivní.

Jako aktivní zařízení označujeme taková, která umožní seniorovi aktivně přivolat pomoc.

Za pasivní zařízení označujeme ta, která pouze obsahují informace, které mohou pomoci zachránci/zdravotníkovi, pokud se k seniorovi dostane a zařízení u něj nalezne nebo mu jej senior aktivně sám předá. Nelze pomocí nich přivolat pomoc. Nejznámějším představitelem této skupiny jsou vojenské psí známky.

 POROVNÁNÍ Výhody Nevýhody
Aktivní zařízení + možnost přivolat si pomoc při pádu atp.

+ může poskytnout pocit většího bezpečí
+ kontakt s asistenční službou
+ možnost přijímat hovory

– nutno stále nosit u sebe (v případě odložení hrozí poplach kvůli pádu atp.)

– může dávat pocit nepřiměřeného dohledu

– nutno hlídat baterie a dobíjet

Pasivní zařízení + není nutné nabíjet a starat se o baterie

+ menší a lehčí než aktivní zařízení, neb neobsahuje tolik elektroniky

– nosit viditelně

– využití závisí na tom, zda nálezce zařízení najde

Porovnání zařízení dle možností použití

Zařízení můžeme dále dělit podle toho, zda jsou uzpůsobena ke každodennímu nošení tzv. přenosné zařízení, či pouze k použití v domácnosti tzv. nepřenosné zařízení.

Pod přenosnými zařízeními si můžeme představit různé náramky, klíčenky, klipy atp., oproti tomu nepřenosné jsou například obálky se zdravotními údaji doma na ledničce, monitoring domácnosti atp.

 POROVNÁNÍ Výhody Nevýhody
Přenosné zařízení + možnost nosit s sebou kdekoliv – možnost zapomenutí doma či na chatě

– možnost ztráty

Nepřenosné zařízení + není možné jej ztratit – neposkytuje pomoc mimo domov

URGENT ID porovnání - funkce

Porovnání zařízení dle způsobu uchování vašich dat

Co se týče uložení vašich osobních a citlivých údajů může zařízení a služby rozdělit na elektronická – data jsou uchována v elektronické podobě a klasická– data jsou uchovávána na papíře atp.

Pokud jsou data uchovávána elektronicky je dále možno zařízení dělit na offline a online.

Offline – data jsou uložena elektronicky, ale ne na síti internet a jsou tak dostupná pouze z nosiče na který byla nahrána (čip, telefon). Příkladem mohou být chytré ztracenky URGENT ID či mobilní aplikace Záchranka.

Online – data jsou uložena na vzdáleném počítači (serveru) a jsou přístupná přes počítačovou síť (nejčastěji internet)

URGENT ID porovnání - uložení dat

POROVNÁNÍ Výhody Nevýhody
Elektronické s online uložením dat + možnost libovolně aktualizovat údaje

+ v závislosti na typu zařízení může být bez baterií = bezúdržbové

+ možnost zablokovat přístup při ztrátě zařízení

+ možnost vzdálené aktualizace dat

– vyšší nároky na zabezpečení a uživatelovu důvěru k poskytovateli

– zachránce potřebuje mít přístup k síti (internetu)

– nutná registrace a pamatování hesla atp.

Elektronické s offline uložením dat + možnost libovolně aktualizovat údaje

+ není nutný přístup k síti pro zachránce

+ bez nutnosti registrace

– při ztrátě zařízení není možné zablokovat přístup k datům na něm uložených

– aktualizace dat pouze pokud je zařízení v dosahu

v závislosti na typu zařízení může být bez baterií = bezúdržbové
Klasické + rychlé a snadné pořízení

+ takřka žádné požadavky na údržbu

– pokud nejede o papír a tužku je nemožné aktualizovat údaje bez další investice (psí známka, náramek s rytými informacemi)

Porovnání zařízení dle poplatků/ceny

Jednotlivá zařízení/služby mohou být zpoplatněny různým způsobem. Obecně můžeme způsoby poplatků rozdělit na jednorázové a opakované.

Při jednorázovém poplatku se zpravidla jedná jen o cenu výrobku, který si kupujete.

Opakovaný poplatek bývá spojen s poskytováním dalších služeb, jako je například možnost kontaktovat pomocí tlačítka asistenční službu 7 dní v týdnu 24 hodin denně, monitoring pádu atp.

Některé služby jsou navíc kombinované, kdy je nutné koupit si zařízení a pak se opakovaně platí za další služby.

URGENT ID porovnání - cena

Porovnání zařízení dle bezpečnosti

Toto je asi nejsložitější otázka celého srovnání. Bezpečnost lze posuzovat z objektivního a subjektivního hlediska.

Objektivně není většina uživatelů internetu schopna posoudit zabezpečení serveru (vzdáleného počítače), na kterém jsou data uložena a posuzuje tak bezpečnost ze subjektivního hlediska. A to v podstatě tak, zda organizace nebo firma u které jsou data uložena, je jím považována za bezpečnou. Jako příklad lze uvést emaily u firmy Seznam.cz či datové schránky. První službu poskytuje soukromá firma, a druhou stát. My jako uživatelé tak nejsme schopni objektivně posoudit míru bezpečnosti našich dat a spoléháme na dobré jméno firmy/úřadu a věříme jim.

Důvěra v poskytovatele online uložiště dat je tak nezbytná, ale neměla by být slepá!
Je na místě si poskytovatele služeb prověřit. Bezpečností dat na internetu se zabývá mnoho odborníků a zde nebudeme zabíhat do dalších podobností.

Na první pohled se tak mohou jevit jako nejbezpečnější zařízení klasická, ale to nemusí být vždy pravda. Pokud napíšete nějaká svá citlivá data na papír a ten uložíte v bytě/domě, je možné, že se k němu dostane každá návštěva – je to to, co chcete?
Na druhou stranu, pokud všechny údaje pečlivě uschováme do peněženek či šuplíků, nebudou je záchranáři schopní najít ve chvíli, kdy budou potřeba.

Otázka bezpečnosti tak nadále zůstává tou nesložitější a vyžaduje tak i od uživatelů – seniorů obezřetnost a praktický přístup.

Porovnání zařízení dle ovladatelnosti

Dle ovladatelnosti není možné zařízení/služby jednoduše rozdělit, neb způsoby používání jsou leckdy kombinované.

Použitelnost/ovladatelnost zařízení záleží jednak na jeho ergonomii, ale také na jeho složitosti – potřeby znalostí a dovedností od uživatelů.

Za jednoduchá zařízení považujeme obvykle papír a tužku, náramek který jen nosíme atp.

Komplikovanější zařízení naopak mohou od uživatelů vyžadovat konkrétní dovednost, zařízení nebo znát někoho, kdo se zařízením pomůže – nahraje na něj data,nainstaluje atd.

Závěrem

Z výše uvedeného vyplývá, že není možné jednoznačně doporučit jeden typ zařízení.

Vše záleží na finančních možnostech, potřebách a dovednostech seniora a jeho blízkých.

Z průzkumu trhu se dají dovodit některá zjednodušení, která jsme shrnuli následovně:

Aktivní zařízení obecně poskytují nejsilnější pocit bezpečí, mohou však uživatele stigmatizovat a uživatel může mít pocit neustálého dohledu.

Mobilní zařízení – je vhodné zejména pro aktivní seniory

– Aktivní zařízení bývají většinou přenosná s online uloženými daty na dispečinku asistenční služby, ceny těchto zařízení se pohybují od cca 2 tisíc korun (nejlevnější varianta) a bývají obvykle spojeny s dalšími měsíčními poplatky v řádech stokorun. Zařízení obsahují baterii, kterou je nutné nabíjet (Například Tísňová péčeChytrá zařízení)

– Aktivní přenosná zařízení s offline uloženými daty – většinou dražší než pasivní s nutností se starat o baterie. V této kategorii se nám nepovedlo dohledat zařízení prodávané na českém trhu.

Pasivní přenosné zařízení s offline uloženými daty – malá zařízení s rozumnou cenou s možností bezplatné aktualizace dat. (Například URGENT ID)

Pasivní přenosné zařízení s online uloženými daty – malá zařízení s rozumnou cenou s možností bezplatné aktualizace dat, většinou tato zařízení bývají spojena i s dalšími měsíčními poplatky v řádech stokorun.

– Pasivní přenosná zařízení klasické – pokud se nejedná o papír, je nutné platit znova při aktualizaci dat, cenově jsou srovnatelná s Pasivním přenosným zařízením s offline uloženými daty.

Pasivní nepřenosná zařízení klasické – je nejjednodušší forma zařízení; jedná se zpravidla o papír s důležitými zdravotními údaji uloženými na viditelném místě v bytě – Seniorské obálky. Řešení pouze tímto způsobem poskytuje nízkou míru ochrany zvláště pro aktivní seniory. (Například Seniorské obálky)

Při výběru vhodného zařízení pro vás či vaše blízké, berte tento článek jako jeden ze zdrojů informací.

Pomáhej chytře z.s. - projekty


Autor:

Ing. Ondřej Wretzl

Pomáhej chytře z.s. – předseda