Únor 23, 2018

Pomáhej chytře z.s.

Jsme nezisková organizace Pomáhej chytře z.s., která vznikla v květnu 2018.

Máme několik cílů, které se snažíme naplnit pomocí našich projektů.

Naše hlavní cíle jsou

  1. podpora volnočasových aktivit rodin s dětmi – portál KidiZones.eu
  2. využití moderních technologií pro větší bezpečnost našich blízkých (děti, senioři, dlouhodobě nemocní) – URGENT ID
  3. pomoc těm co pomáhají – pomoci s technologiemi a IT neziskovým organizacím

 

Dary a financování

V tuto chvíli jsou naše aktivity hrazeny z více jak z 90% z darů. 

Pokud se rozhodnete přispět je možné nás kontaktovat emailem, případně pomocí našeho kontaktního formuláře, abychom se dohodli na detailech – smlouva, způsob poskytnutí daru, potvrzení o daru atp.

Všem dárcům budou na konci roku vystaveny a zaslány Potvrzení o daru pro možnost odpočtu daru z daní.

Peněžité dary je možné poskytnout na bankovní účet 76624354 / 5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.

 

Pokud se chcete zapojit do pomoci jiným neziskovkám, prosím přečtěte si naši výzvu pro odborníky.

 

Identifikační údaje

Název: Pomáhej chytře z.s.

Bankovní spojení: 76624354 / 5500

IČO: 07091940

Adresa: Kozomín 15, Kozomín, 277 45

Právní forma: spolek ( L 70320 vedená u Městského soudu v Praze)