Profesionálové o URGENT ID

MUDr. Jitka Dissou
primářka dětského urgentu FN Motol

„Tvůrci URGENT ID, tak zvaných zdravotních čipů, nám je představili na dětském urgentu ve FN Motol. URGENT ID nám umožní v případě nouze získat důležitá zdravotní data pacienta a kontaktní údaje na příbuzné a to jen pomocí chytrého telefonu. Práce s nimi je snadná a naučili jsme se jí během několika minut. Společně s vrchní sestrou Mgr. Ing. Monikou Vilímovou jsme přesvědčeny, že URGENT ID pomůže a zjednoduší práci na každém urgentním přijmu a to nejen na dětském na kterém pracujeme ve FN Motol.“

MUDr. Lenka Vaňková
lékařka ZZSHMP

„URGENT ID jsem měla možnost vyzkoušet při simulované srážce dvou vlaků s 96 zraněnými a mohu potvrdit, že mi v práci lékaře ZZS pomohlo.Kdyby ho mělo více lidí, byla by naše práce v terénu i v nemocni snazší."

MUDr. Pavel Kupka
primář Emergency ÚVN

„URGENT ID je, z mého pohledu primáře Emergency ÚVN, velmi užitečný projekt pro přednemocniční i nemocniční péči. Rozšířením povědomí mezi občany a složky IZS bude jeho přínos v akutní péči o pacienty nadále růst."

MUDr. Michal Gozon
primář ZZS Benešov

„Zdravotní čip URGENT ID nám pomůže při získání důležitých informací. Není ani potřeba žádný speciální skener, stačí chytrý telefon. Díky tomu ho může využít kdokoli.“

Vybrané složky IZS, kde jsme URGENT ID představili

zzshmp
zachranarikamenice
mppraha
úvn

Zahrnuli URGENT ID do školení první pomoci