Záchranáři Česká Kamenice se seznámili s URGENT ID

Záchranáři Česká Kamenice ověřili URGENT ID

Záchranáři Česká Kamenice ověřili URGENT ID

Dne 18. 1. 2019 proběhla v prostorách výcvikového a vzdělávací střediska Záchranářů Česká Kamenice prezentace produktu chytré ztracenky URGENT ID zapsaného spolku Pomáhej chytře z. s. se kterým se mohou záchranáři v reálných situacích setkat.

Vzhledem k tomu, že na trhu je mnoho dostupných zařízení a produktů, které si může opatřit široká veřejnost, jsme rádi, že s fungováním a využitím jsme se mohli v rámci výcviku seznámit.

Zařízení chytré ztracenky URGENT ID využívají NFC čipy, na které je možné nahrát až 600 znaků (písmen, číslic atp.).

Prezentace a představení produktu bylo zdrojem nové informace, která muže jako další možný zdroj napomoci k rychlejší identifikaci zraněné osoby na místě zásahu pokud v zařízení budou uvedeny ty správné informace.
Při prezentaci produktu bylo vývojářům prostřednictvím zkušených záchranářů doporučeno, jaké informace jsou na místě u zraněného pro záchranáře důležité.
Pro docílení vhodného a přínosného fungování tohoto produktu by mělo proběhnout ve spolupráci se ZZS k reálnému testování.