Obchodní a dodací podmínky

1. OBJEDNÁVKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při objednávce budou požadovány Vaše platné identifikační údaje. Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Prodávající nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů, zvláště pak při neuvedení telefonického kontaktu.
Společnost Pomáhej chytře z.s., provozovatel obchodu na stránkách urgentid.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb a GDPR nařízením EU. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně. Zákazník může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze společnosti.

2. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávku vyřizujeme do 48 hodin. Potvrzení přijetí objednávky Vám zašleme e-mailem. O dalších krocích budete vždy infomováni e-mailem. E-mail bude obsahovat i údaje potřebné k zaplacení zboží. Pro potvrzení Vás u některých objednávek (např. při odběru většího množství apod.) budeme kontaktovat telefonicky.

3. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to výhradně pomocí našeho kontaktního formuláře

Objednávka bude také zrušena, pokud nebude platba za zboží připsána na účet organizace do 5 dnů.

4. CENY, PLATBA, DOPRAVA, POŠTOVNÉ A BALNÉ

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny. Spotřebitel objednává zboží za ceny uvedené na tomto serveru ve chvíli definitivního potvrzení objednávky. Pro kontrolu obdrží spotřebitel do 48 hodin potvrzující email.  Prodávající si vyhrazuje právo změnit technické parametry výrobku a barvy v zájmu zlepšení jeho vlastností bez předchozího písemného upozornění.

 • Převodem – platbu provedete bankovním převodem na náš účet.
 • Platba kartou pomocí zabezpečené platební brány

Bankovní spojení:

Objednané zboží Vám doručíme na území České republiky:

 • obchodním balíkem České pošty, za tuto službu bude připočteno k celkové ceně zásilky balné a poštovné v ceně uvedené u objednávky

Ke všem zaslaným zásilkám je účtováno poštovné/přepravné dle aktuálního ceníku přepravce a balné ve výši 50,- Kč.

Podmínky přepravy společností Česká pošta:

 • platba za zboží a dodání probíhá dle standardních podmínek České pošty.

Prodávající si vyhrazuje právo využít jiného přepravce při zachování ceny zobrazené u objednávky.

5. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 2 do 7 pracovních dnů pro všechny způsoby doručení, není-li uvedeno jinak. V případě, že nebude možné objednávku vyřídit nebo některé zboží nebude skladem, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí
 • zboží se již nedodává

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět do 30 dnů na účet, který kupující uvedl.

7. DODÁNÍ DAŇOVÉHO DOKLADU A ZÁRUČNÍHO LISTU

Daňový doklad je zasílán emailem. U zboží, které neobsahuje originální záruční list výrobce, slouží jako záruční list daňový doklad za předpokladu, že obsahuje jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

8. ODSTOPUPENÍ OD SMLOUVY – VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V souladu se zákonem č. 367/2000 má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena:

 • odstoupení od smlouvy musí být vždy písemné
 • vrácení zboží musí být zadané potvrzené emailem či přes náš kontaktní formulář. Následně obržíte další pokyny pro vrácení zboží
 • pokud bude zboží, které budete vracet v rámci této záruky zpět zabaleno v jiném obalu, ponese známky opotřebení nebo bude poškozené či nekompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) má prodávající právo odmítnout odstoupení od smlouvy nebo požadovat kompenzaci
 • poštovné a balné a náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník
 • peníze za zboží Vám budou vráceny převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím

Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě rozporu s kupní smlouvou má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Spotřebitel má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

9. REKLAMACE A ZÁRUKA

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Případné reklamace s Vámi vyřídíme individuální dohodou k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit naší organizaci. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám).
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním;
b) nesprávným použitím výrobku;
c) nesprávným skladováním.


Postup při reklamaci:

 1. informujte nás písemně o reklamaci  e-mailem před odesláním zboží na reklamaci
 2. zboží doručte osobně nebo zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu.
 3. o průběhu reklamace Vás budeme informovat e-mailem
 4. o ukončení a o výsledku reklamace bude zákazník informován písemně emailem.