Zapnuté NFC spotřebovává baterii

  • by
NFC spotřeba

Zapnuté NFC spotřebovává baterii

Ve skutečnosti použití bezdrátové komunikační technologie NFC má na spotřebě baterie tak malý podíl, že ho s největší pravděpodobností ani nezaznamenáte. Vedoucí vývojář aplikace Flomio NFC Actions (startup zaměřený na řešení, které překlenuje digitální a fyzické světy přes NFC) John Bullard tvrdí, že ačkoli má NFC potenciál ovlivnit životnost baterie, Android disponuje několika preventivními opatřeními, díky kterým je NFC aktivní pouze za určitých okolností.

Na webu Quora Bullard odpověděl na otázku, týkající se podílu NFC na spotřebě energie, podrobněji. “Běžný NFC čip odebírá asi 50 mA při zapnutí. Pro srovnání je to přibližně čtvrtina celkové spotřeby běžného smartphonu se zapnutou obrazovkou.” Taková hodnota by samozřejmě měla podíl na výdrži baterie, ale Bullard dodává: “Existují však optimalizační techniky, které mohou významně snížit dopady NFC na výdrž baterie. Například subsystém Androidu pro práci s NFC provádí následující:

  • Inteligentní dotazování – Android nenechává NFC běžet permanentně, ale dotazuje se rychlostí kolem 10 Hz, čímž snižuje podíl na spotřebě.
  • Dotazování je zakázáno při odemykací obrazovce – v takové situaci sice čip nezjišťuje přítomnost NFC štítků, ale funguje emulace platební karty.
  • Při zhasnuté obrazovce je NFC čip vypnutý.”
Podíl NFC na spotřebě baterie je velmi nepatrný
Podíl NFC na spotřebě baterie je velmi nepatrný

Jedná se ale o odpověď z roku 2012 a od té doby se mnohé změnilo – například přibyla možnost odemykat smartphone či tablet s Androidem pomocí takzvaného “důvěryhodného zařízení” – třeba v podobě NFC štítku. V takovém případě předpokládáme, že systém bude NFC přijímač používat častěji, aby zjistil dostupnost definovaného zařízení a mohl na ni reagovat. Při tomto způsobu již očekáváme, že celkový podíl na spotřebě energie by mohl být zaznamenatelný.

Zdroj: https://www.svetandroida.cz/5-mytu-o-chytrych-telefonech-2/