Vyjádření primářky a vrchní sestry z urgentního přijmu FN Motol

 

„Tvůrci URGENT ID, tak zvaných zdravotních čipů, nám je představili na dětském urgentu ve FN Motol. URGENT ID nám umožní v případě nouze získat důležitá zdravotní data pacienta a kontaktní údaje na příbuzné a to jen pomocí chytrého telefonu. Práce s nimi je snadná a naučili jsme se jí během několika minut. Společně s vrchní sestrou Mgr. Ing. Monikou Vilímovou jsme přesvědčeny, že URGENT ID pomůže a zjednoduší práci na každém urgentním přijmu a to nejen na dětském na kterém pracujeme ve FN Motol.“

MUDr. Jitka Dissou a Mg. Ing. Monika Vilímová
primářka a vrchní sestra dětského urgentního příjmu FN Motol